دانلود و مطالعه این سه فایل PDF گرامر زبان انگلیسی را به همه دانشجویان مدیریت و داوطلبان مقاطع ارشد و دکترای رشته مدیریت بازرگانی توصیه می‌کنم.
اگر این مطلب برایتان مفید بود، به عضویت خبرنامه دربیایید. سؤالی دارید، بپرسید!